moje homo stránečka

   

odkud přicházím

všechno začalo před nějakými patnácti miliardami let, tehdy jsem trpěl obrovskou horečkou, několik milionů stupňů Celsiových i těch Kelvinových. to nebyla příjemná fáze mého vývoje, tak jsem se rozhodl, že se trochu ochladím, a taky jsem to tak udělal. nedomyslel jsem však trochu fakt, že se začnu poněkud měnit, smrskávat nebo co, jenže pak už to nešlo zastavit. nakonec to nebylo tak úplně od věci, dokonce se dá říct, že se mi to i líbilo. začal sem se srážet, postupně se ohlížet po kolemletících sraženin, pomalu kolem nich kroužit a taky pohlcovat nezdvořáky, co do mě vráželi a chtěli tak zaujmout moje místo v jejich blízkosti. nakonec jsem zakotvil u jedné trochu přihřáté sraženiny, která se však osvědčila a já v její blízkosti setrvávám až do teď. tyto srážky mě ale tak dopalovali, že moje teplota opět začala růst, až jsem ztekutěl. každá zlost nakonec přejde, tak jsem i já časem chládnul a orosil jsem se vodičkou, která mě nestále omývala a houpala, jen tak jsem v ní proplouval, klouzal mezi jejími molekulami a spolu s nimi se proháněl za nekonečných dešťů širým oceánem. po čase začne všechno nudit, že, láká to nepoznané, tak cupity dupity na souš, nejdřív mi to dýchání dělalo problém, avšak dá se zvyknout na všechno, chce to jen čas. kolem bylo plno zajímavých nových věcí, které i chutnaly a mnohem více než ty podovodní. ovšem musel jsem si dávat pozor, neboť z vody jsem nevylezl sám, tak jsem musel na sebe dávat pozor, hlavně když šel kolem nějaký ten saur, pak najednou zmizeli, ani se nerozloučili, ani se nedivím, všude plno prachu, tma a zima. u ohínku se zahřát dalo, tak jsem se ohříval, postupně si upravoval předměty okolního světa ku potřebě své, až jsem najednou byl v počátcích civilizace, době krve, kterážto i se mnou se dostala až do současného časového rozměru.

lifelike is

above average of native intelligence. welldeveloped analytical abilities. average memory functions. strong verbal skills. articulate. developed vocabulary. learns new matters rapidly. feelings of the moment can lead to premature overviews. understands itself. understands its motives. extremely imaginative. values innovative others. non-defensive. open to sensitive and thoughtfulness criticism. enthusiastic. optimistic. fails to single out significance of lessor importance. spends large amounts of time on greater importance. impulsive. intellectual curiosity. bisexual. sound. stable. mood swings within normal limits. self-starter. sense of enterprise. sense of humor. response to humor. shares credit. charges ahead without noticing listeners are not following. acknowledges then, waits for listeners. compassionate. frequently views ogray area, o the space between. industrious. unridgid. uses options and stands its ground.

lifelike je

nadprůměrná přirozená inteligence. dobře vyvinuté analytické schopnosti. průměrné paměťové funkce. silné verbální dovednosti. výmluvný. rozvinutá slovní zásoba. velmi rychle se učí novou látku. pocity okamžiku mohou ústit v předčasné závěry. rozumí sám sobě. chápe své pohnutky. extrémně představivý. hodnotí inovativně ostatní. nebrání se. otevřený k citlivým a pozorným posudkům. nadšený. optimistický. neschopný osamostatnit významnost pronajímanému významu. tráví velké množství času na větší důležitosti. impulsivní. intelektuálně zvláštní. bisexuuální. vyzvídavý. stabilní. nálada se houpe v běžných limitech. samospoutanec. podnikavý. smysl pro humor. odezva na humor. sdílí důvěru. rozděluje dopředu bez povšimnutí, že posluchači nenásledují. připouští poté, čeká na posluchače. soucitný. často prohlíží šedou oblast prostoru mezi. příčinlivý. nehrbivý. využívá možnosti a stojí za jejich podstatou.

co mě čeká

tak to je hudba budoucnosti, rozhodně se budu i nadále zase rozpínat, zabírat nezabrané, chládnout až k absolutní nule, a pak, kdo ví, možná zase smrskávat do nového počátku všeho, ale to je daleko, to mě teprve čeká, tak proč se tím zabývat už teď...

             zpět