lifelike jenadprůměrná přirozená inteligence. dobře vyvinuté analytické schopnosti. průměrné paměťové funkce. silné verbální dovednosti. výmluvný. rozvinutá slovní zásoba. velmi rychle se učí novou látku. pocity okamžiku mohou ústit v předčasné závěry. rozumí sám sobě. chápe své pohnutky. extrémně představivý. hodnotí inovativně ostatní. nebrání se. otevřený k citlivým a pozorným posudkům. nadšený. optimistický. neschopný osamostatnit významnost pronajímanému významu. tráví velké množství času na větší důležitosti. impulsivní. intelektuálně zvláštní. vyzvídavý. stabilní. nálada se houpe v běžných limitech. samospoutanec. podnikavý. smysl pro humor. odezva na humor. sdílí důvěru. rozděluje dopředu bez povšimnutí, že posluchači nenásledují. připouští poté, čeká na posluchače. soucitný. často prohlíží šedou oblast prostoru mezi. příčinlivý. nehrbivý. využívá možnosti a stojí za jejich podstatou.